Toneri


Toneri

GENEKO FP200 je dvostanični fiskalni štampač baziran na termalnoj tehnologiji. Namenjen je svim tipovima prodajnih mesta koji koriste računar ili POS sistem.

  • Broj artikala (Plu): 65.023 (opciono 120.000)
  • Širina papira 2 x 28 mm Ø 46 mm
  • Štampa 800 stavki na računu
  • Fiskalna memorija sa 2000 dnevnih izveštaja
  • 30 promena poreskih stopa
  • 50 reseta
  • Eternet port, dva serijska porta i tri USB porta
  • Širina štampe 54 mm, odnosno 36 karaktera po liniji
  • Širina papirne trake 58 mm, Ø 70 mm

Elektronske vage 0B1-SD i 0P1-SD

Elektronska Vaga je uređaj za merenje težine ili mase objekata ili artikala.

Sve vage se isporučuju baždarene ili etalonirane od strane akreditovanih tela. Vaga je neophodan deo svakog savremenog preduzeća bez obzira da li se ona nalazi u proizvodnji,prodaji ili kontroli robe.

Sve Elektronske Vage imaju mogućnost tariranja tako da se na svaki od tasova vage može postaviti predmet koji će se tarirati (oduzeti od težine proizvoda). Vage se isporučuju potpuno spremne za rad tako da im nije potrebno dodatno kalibrisanje, baždarenje, overavanje.
Vage se koriste u brojnim delatnostima u trgovini, proizvodnji, laboratorijima, skladištima, u transportu,industriji.


 

Pos sistemi SIMPHONY 15 i SECUNDA

POS sistemi su moderni računarski sistemi u trgovini. POS sistem čine POS računar i monitor zajedno sa priključenim periferijama. Širok opseg POS periferija može biti spojen na IBM AnyPlace POS rešenja, uključujući ladicu za novac, displej kupca, tastatura, štampač...

Modul POS (Point of Sale) sistem omogućava kompletnu evidenciju, vođenje i praćenje rada jednog ili više maloprodajnih ili ugostiteljskih objekata. Sistem koji automatizuje procese prodaje i to ne samo tačke i mesta prodaje, već kompletno poslovanje maloprodajnog ili ugostiteljskog objekta.


 

Fiskalna kasa HCP BEST LC

Ova kasa je, po karakteristikama, prilagođena najširem krugu korisnika.

Integrisani GPRS modul omogućava daljinsku administraciju, daljinsko očitavanje i ažuriranje baze podataka, slanje izveštaja Poreskoj Upravi ili nekom drugom udaljnom serveru, praćenje protoka novca itd.

Kapacitet integrisane baterije zadovoljava autonomiju rada do 300 izdatih računa. Po zahtevu je moguće povečati kapacitet baterije.

TEHNIČKE OSOBINE:

Napon napajanja DC 9V
Robusno plastično kućište
Dimenzije (WxDxH): 235 x 220 x 100mm (bez antene)


 

GLAVNE KARAKTERISTIKE:
32 bit-ni procesor
12.000 artikala
1950 dnevnih izveštaja
Do 34 karaktera u nazivu artikla
Max. vrednost po računu 11+2 cifre
Max. Cena: 21.000.000,00
200 stavki po računu
PLU bar kod do 14 cifara

ŠTAMPAČ:
Termalni linijski štampač
Rezolucija 203dpi
Brzina štampe 20 redova/s ili 40 mm/s
Širina trake 28+28mm

INTERFEJSI:
RS232 od 9.600 bps do 230.400 bps
Displej za prodavca 2×16 karaktera
Displej za kupca 2×16 karaktera
Integrisan GPRS
Konektor za fioku
Konektor za napajanje


 

Fiskalni štampač HCP EPSON TM-260F

HCP Epson TM-260F je idealan fiskalni štampač za korisnike kojima je brzina štampe na prvom mestu. Svetski poznat brend EPSON i domaći fiskalni deo garantuju pouzdan i siguran rad fiskalnog štampača HCP Epson TM-T260F.

Integrisani GPRS modem omogućava automatsko slanje izveštaja Poreskoj upravi, sa već podešenim parametrima.

Hardver:
Napon napajanja: 24V/2,1A DC
Kućište savremenog dizajna
Dimenzije: (Š x D x V) 140 x 300 x 200mm

Štampač:
Termalni linijski štampač sa automatskim sekačem papira
Brzina štampe do 150mm/sec
Easy loading zamena papira
Širina trake 57mm
Broj karaktera po liniji 34


 

Interfejsi:
Dispej za kupca eksterni 2x20 karaktera, LCD, sa plavim pozadinskim osvetljenjem.
1 x USB 2.0 za povezivanje za PC računarom
1 x RS232 port za povezivanje sa PC računarom
1 x RS232 port za povezivanje dodatnog eksternog displeja
Konektor za napajanje
konektro za fioku 24VDC
Signalizacione diode

GSM/GPRS karakteristike:
Integrisani GPRS
Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave

Reklamiranje:
Mogućnost definisanja zaglavlja
Mogućnost definisanja reklama

Glavne karakteristike:
32 bit-ni procesor
120 000 artikala
Do 32 karaktera u nazivu artikla
2000 dnevnih izveštaja
Cena artikla u formatu 8+2 cifre
Maksimalna vrednost po računu 11+2 cifre
Do 400 stavki (artikala) po računu


 

SuperCash Economic

SuperCash Economic je fiskalna kasa sa integrisanim GPRS terminalom koji omogućava bežično povezivanje sa serverom Poreske uprave.
Fiskalna kasa se može isporučiti i bez GPRS terminala ako se za određenu delatnost ne zahteva.

Funkcionalnost fiskalne kase

SuperCash Economic kasu odlikuju vrhunske tehničke karakteristike, jednostavna upotreba, pouzdan rad, brza i gotovo bešumna štampa fiskalnih računa.

Kasa raspolaže sa internom memorijom za 9500 artikala/usluga i mikroprocesorski zaštićenom Flash fiskalnom memorijom za kontrolu obračunatog poreza od strane Poreske uprave. Predviđena je za povezivanja sa računarom, bar kod čitačem i fiokom za novac. Softver za pripremu podataka na računaru i unos artikala u SuperCash kasu olakšava formiranje baze podataka.

Za prodaju se može koristiti bar kod čitač, čime se prodaja u mnogome ubrzava i olakšava. Zahvaljujući elegantnom dizajnu i malim dimenzijama, SuperCash kasa se uklapa u svaki poslovni i prodajni prostor.
Kasa je pogodna i za rad na terenu, odnosno lokacijama bez mrežnog napajanja jer ima ugrađenu punjivu Li-Polymer bateriju koja omogućava rad do 8 časova (opciono 20h sa većom baterijom).

GPRS komunikacija

Dodatna, opciona funkcija je bežična komunikacija kase SuperCash Economic sa udaljenim serverom korisnika koju obezbeđuje GPRS terminal za fiskalne kase.

Integrisani terminal vrši dvosmerni prenos podataka korišćenjem GPRS servisa. GPRS terminal je programabilan, potpuno upravljiv i opremljen sa satom realnog vremena i operativnom memorijom. Upis podataka u fiskalnu kasu vrši se automatski kao i očitavanje i slanje izveštaja o prodaji ili fiskalnih izveštaja.
U slučaju prekida veze sa GSM mrežom, uređaj će automatski uspostaviti vezu kada pristup mreži bude moguć.

Glavne funkcije:
Fiskalna kasa
Integrisani GPRS terminal
Podrška za daljinsko centralizovano upravljanje kasom (opciono)

Prednosti:
Integrisani GPRS terminal za fiskalne kase snižava troškove nabavke, povećava pouzdanost i pojednostavljuje upotrebu
Brza, tiha i kvalitetna štampa, do 14 linija/sec
Dva alfanumerička LCD displeja
10 brzih tastera za brzu prodaju najčešće prodavanih artikala/usluga
Mehanizam za laku zamenu papirne trake
Automatsko namotavanje rolne papirnog žurnala
Prodaja pomoću bar kod skenera
Obrada podataka i unos artikala i cena u kasu sa računara
Mogućnost rada na lokacijama bez mrežnog napajanja
Autonomija rada bez mrežnog napajanja do 8h (opciono 20h sa većom baterijom)
Power Save funkcija
Jednostavna instalacija i korišćenje